backТechnical performances

КАМЕНИНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ

КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ

Изработени са от полукисели труднотопими глини и опосняващи материали - сушени и изпечени при определена температура.

Те са водонепропускливи изделия, покрити отвън и отвътре с глазура. Отличават се с висока механична якост, киселиноустойчивост, алкалоустойчивост. Устойчиви са на агресивни отпадни води, ломът им е с дребнозърнеста структура. При тях не се получават напластявания, водещи до намаляване на светлия отвор. Не се влияят от температурни промени.

Употребяват се при жилищни, градски и промишлени канализации, за отвеждане на кисели и алкални разтвори от химически заводи и лаборатории. Полагат се на трамбован терен или пясъчна възглавница. Връзката между тръбите се изпълнява с циментов разтвор или еластични китове (силиконови, епоксидни смоли).

Произвеждат се дренажни тръби с размери ø150 и ø200, а за други размери - след допълнително споразумение между производителя и потребителя.

ФАСОННИ ЧАСТИ, ДЪГИ

Размерите и допустимите отклонения на диаметрите на муфите и краищата на дъгите са еднакви с тези при правите тръби.

*Дъгите с ъгъл а, различен от 60о,  се произвеждат след допълнително споразумение с клиента, по специална поръчка.

ФАСОННИ ЧАСТИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ - ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ

Разклонителите с размери D=300, d=300 се произвеждат на две съставни части, които се монтират една към друга на място, при изпълнение на съответната инсталация.

Правоъгълните разклонители - единични и двойни, както и разклонителите с размери D=300, d=250 се произвеждат само по специална поръчка.

Допустимите отклонения на размерите на диаметрите на основите и муфите на разклонителите са както при правите тръби.

КИСЕЛИНОУСТОЙЧИВИ ИЗДЕЛИЯ

Нормални и фасонни тухли и плочки - изработени от полукисели труднотопими глини и опосняващи материали и изпечени при определена температура. Притежават плътен спечен череп с висока механична якост, непропусклив на газове и течности, кисело- и термоустойчиви. Имат дребнозърнеста еднородна структура, без кухини, чужди включения и дълбоки пукнатини, свързани с външните повърхности. Имат правилна форма с добре оформени ръбове.

Употребяват се за облицовка на апарати, съдове, комини и помещения, стените на които са в допир с киселини или киселинни пари (с изключение на флуороводородната киселина), в химията, металургията и енергетиката.

Тухли от типа К-3 и К-5 се изпълняват при специална поръчка и допълнително споразумение между производител и потребител.

КАМЕНИНОВИ ПЛОЧКИ ЗА ВЪНШНА НАСТИЛКА

Изработени са от каменинова маса при използване на полукисели, труднотопими глини и опоснители. Имат еднороден ситнозърнест лом без чужди включения, шупли и пукнатини. Работната повърхност на плочките е неглазирана, с размер, съобразен с изискванията и художественото решение на клиента. Притежават високи якостни качества, износоустойчивост и мразоустойчивост, ниска водопоглъщаемост. Цветът на плочките е тъмнокафяв до червеникав в нюанси. 

Камениновите плочки за външна настилка се използват за художествено-архитектурно оформление на площади, пешеходни зони и други обекти.