АД

"СК-13 Плевен Каменина" АД, дъщерна фирма на "СК-13 Холдинг", е единственият производител в страната на каменинови киселиноустойчиви тръби и фасонни части за тях от ш100 mm до ш400 mm; киселиноустойчиви тухли (К-1, К-2, К-4, К-6) и капчуци за облицовка на комини, вани и други съоръжения със специални изисквания; киселиноустойчиви плочки за облицовка на химически лаборатории, акумулаторни помещения, цехове, в които се работи с агресивни материали; керамични плочки с различен дизайн за алеи, тротоари и площади, които не се влияят от атмосферните условия; керамични пръстени за металургията и за химическата промишленост.

"СК-13 Плевен Каменина" АД е основана през 1884 год. като фабрика за производство на тухли. Постепенно малката фабрика се превръща в завод, който разполага с модерно оборудвани цехове. Масоподготвителните и формовъчните машини, шестканалните сушилни, тунелната газова пещ с микропроцесорно управление осигуряват високо качество на продукцията.

КАМЕНИНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ

ФАСОННИ ЧАСТИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ - ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ

КИСЕЛИНОУСТОЙЧИВИ ИЗДЕЛИЯ

ПРЪСТЕНИ - КАМЕНИНОВИ КИСЕЛИНОУПОРНИ "РАШИГОВИ"

КАМЕНИНОВИ ПЛОЧИ ЗА ВЪНШНА НАСТИЛКА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

следваща страница

Плевен 5800, П.К. 223, ул. "Гренадерска" 116, тел. 064/ 34252 - изп. директор, 802168, 29395 - пласмент, факс 36523

e-mail: kamenina@intercom.bg, http://kamenina.domino.bg